Kva er ICC fargeprofilar?

Fantastisk innføring på Engelsk

ICC profilar fortelje deg

– Di mørkaste tonane og fargane filen kan innehalde
– Di lysaste tonar og fargar filen han innehalde
– Utvalet av fargar (farge skalaen) filen er i stand til å visa.
– Fordelinga og innhaldet mellom kvar av tonane og fargane som er i biletet.

sRGB er standard fargeprofil for ALL digital farge, det er ikkje den beste profilen, blant anna fordi den ikkje har like bredt spekter av fargar som Adobe RGB profilen, sRGB sliter også spesielt med å halde på grønn fargeinformasjon. Du KAN endra standard profilen på nesten alle kamera, Adobe RGB profilen ligger inne.

Mark Zanzig/www.zanzig.com

Forskjellen er stor.

Her har eg eksportert bannaren frå Adobe Illustrator og beholdt fargeprofilen, ikkje bra resultat.

Her har eg eksportert bannaren frå Adobe Illustrator og ikkje beholdt fargeprofilen, bra resultat.

Personlig har best erfaring med å ikkje fiksa på profilen til gjennomførte fotografi(olympus utstyr, perfekt lys), når arbeid skal brukast på skjerm, det putte generelt orginal biletet igjennom mange endringar og kan øydelegga fargane. Bruker svært ofte Adobe RGB 1998 likevel, prøver alltid med og utan. Print har eg best erfaring med å legge på ein fargeprofil, fordi den «snakke» betre med printaren. Det kommer likevel alltid ann på bilete og type printar (laser kan printe bredt spekter av fargar).

Fargestyring sikrar at fargane i eit bilete held same kulør uansett kor det blir brukt, om det er frå digital fotografi til papir via presse eller fargeskriver, og på ulike skjermar.

Standarden er utvikla av International Color Consortium, ein organisasjon som ble stifta i 1993 mellom mange firma som ville ha ein farge standard for heile industrien.

Alt i den digitale verden er bygd opp av talrekker, rekkene vises forskjellig i forskjellige medium som CTR skjerm, LCD skjerm, projektor, digital printar o.s.v.

Ein pixel i eit bilete vil alltid ha ein absolutt verdi, feks R = 90 G = 40 B = 255. Men den vil ikkje sjå lik ut på alle skjermar sjølv om matten er den samme, for å gi tallene noe meining har skjermen ein referanse. Det er den referansen som er fargeprofilen, oppskrift for korleis pixelverdiane skal opptre i ulikt utstyr. Enklare sagt er ICC er utstyrsprofilar.

RGB og CMYK er avhengig av utstyr for å bli brukt, RGB er eit additivt fargesystem der kvitt oppstår i samlingspunktet til raudt, grønt og blått lys. Mens CMYK er eit subtraktivt fargesystem der blandinga av Cyan, Magenta og Yellow gir sort farge.

Noe som betyr at eit likt sett med RGB eller CMYK verdiar vil gi forskjellige fargar i ulike samanhengar, for å gi enda større kontroll på fargene blir ICC profilar brukt. Tabellen er forholdet mellom feks kamera og datamaskin.

Andre faguttrykk: PCS er forholdet mellom to fargeprofilar, CMM er farge kalkulatoren.

Å bruka ein fargeprofil tar ikkje hensyn til alle signala likevel, det er faktisk umulig å senda alle CMYK kombinasjonar til ein printar, den fungerer som føljene.

100c x 100m x 100y x 100 svart = 100 000 000 variantar.
Interpolering er derfor umogleg til min kjennskap.

Sånn ser bilete ut rett frå minn Sony 200a, standard fargeprofil kan ikkje endras på denna modellen.

Sånn ser det ut med Adobe RGB 1998

Sånn ser det ut med ProPhoto RGB, ein av mine favorittar.

Utan tvil Adobe RGB 1998 som er best her.

Finner det under Edit – Assign Profile.

Når eg lage bannare bruker eg Adobe Illustrator, ofte opp mot 100 Artboards/digitale ark.

Velg export

Det gøye med Illustrator er moglegheita til å velje Artboards/digitale ark, kjempe praktisk!

Behold Profilen ved å hake av.

– Fønn