Kalibrering av skjerm

Kva er skjerm kalibrering?

Det er nesten alfa og omega innan alle fagfelt som bruke skjerm, men spesielt viktig for fotografar og grafiske deignare med tanke på å vise fargar så korrekt som mogleg frå skjerm til skjerm.

ideelt sett skal skjermbilete og prøve-utskrift vær lik den endelige trykksaken, kalibreringsutstyr er dessverre ganske dyrt, men god investering dersom du driver mye med foto/design/animasjon o.s.v.

Under kalibrering blir gråskala justert, den er samansett av rett mengde raud, grønt og blått lys, det går frå sort 0% lys og til heilt kvitt 100% lys. Mange kaller også gråskala for «fargetemperatur». Gamma blir også justert, det handlar om lys-intensiteten i fargane ved forskjellige signal effektar, alt frå 0-100%. Andre ting som blir justert under kalibrering er fargerom, kontrast og lysstyrken.


Spyder 3 express


Riv opp eska med vold og ulydar.


Stapp i cd, gjør som den sier.


Vent til innstallasjon er ferdig.


Vent til drivarane har installert.


Vask skjermen godt


Det burde forklara seg sjølv.


Men vist du var usikker så hjelper kanskje dette?


Vent til den er ferdig.

Så dumper programvaren informasjonen som er lagra direkte inn i videokortet ditt.

Nå skal du ha ein heilt ny skjerm.

Ps: Det er lurt å ha på seg briller sånn at du merker forskjell, også for deg som kun bruker lesebriller.

Håper dette er nyttig.

Mvh Inga Fønn

Leave a Reply